144-maktab. O‘zbekiston bayrog‘i. Nozim Orifjonov 

Rasm chizishni o‘rganamiz. O‘rdakcha 

Jajji, zukko kitobxon 

Rasm chizishni o‘rganamiz 5 

Ingliz tili fanidan 6-dars