Jurnaldagi kod raqamini kiring

Audio ertaklar uz

Hozir yoshim oltida

Yo‘ldosh Sulaymon

Hozir yoshim oltida

 

Hozir yoshim oltida,

Katta-kichik oldida

Yurishlarim bo‘lakcha,

 Turishlarim bo‘lakcha.

 

Chunki aqlim kirgan-da,

Uyga mehmon kelganda,

Ko‘zni qilib shamg‘ilat

Olmasman hech shokolad.

Muloyim ko‘chasi

Kavsar Turdiyeva

Muloyim ko‘chasi

 

Sehrgar tushib pastga,

Nimadir dedi asta.

O‘shandan buyon doim

Mening nomim muloyim.

 

Bizda tuzilgan lug‘at

Eng yaxshi so‘zdan faqat.

Salom, hormang, marhamat,

Salomat bo‘ling, rahmat.

Olmaxon chizishni o‘rganamiz

Olmaxon chizishni o‘rganamiz

Mushukcha

Lev Tolstoy

MushukchaVasya va Katya degan aka-singil bo'lib, ularning bir mushugi bor edi. Bahorda mushuk yo'qolib qoldi. Bolalar hamma joyni qidirishdi, lekin topisholmadi. Bir kuni ular ombor yonida o'ynab turgan edilar, birdan tepada allanimaning ingichka ovoz chiqarib miyovlaganini eshitib qoldilar.Vasya narvon bilan ombor tomining bo'g'otiga chiqdi. Katya bo'lsa pastda turib,  “Topdingmi? Topdingmi?" — deb so'rardi. Vasya esa javob bermasdi. Eng oxir Vasya:

— Topdim! O'zimizning mushugimiz ekan... Uning ajoyib bolalari ham bor ekan! Tez buyoqqa chiq, — deb qichqirdi.

Новый номер журнала «Большое приключение» уже совсем скоро!

 

В какое большое приключение мы отправимся вместе с нашими героями в новом номере?

 

В поход!!!

 

- Помогите Тимуру собрать всё, что понадобится в походе.

- Какая история приключилась с Тимуром и Рыжиком на прогулке?

- Выясним вместе с учёными-натуралистами, кто живёт в дупле.

- Проверим свои знания в игре «ДА или НЕТ».

- Научимся смешивать краски и получать новые цвета.