Kuz

Dilshod Rajab

Kuzak yurish
Boshlandi.
Ya’ni urish 
Boshlandi.
Sarg‘ayib so‘ldi 
Ko‘plab
Yam-yashil barg-u
O‘tlar.

Echki chizishni o‘rganamiz

Echki chizishni o‘rganamiz

Rasmlardagi 7 farqni toping

Dumaloq jumboq

Cho'pning jumboqcha

Hayvonlar nechta?

Oqqushlarning dastlabki soni nechta?