Matematika №5

Toshbaqa bir qancha masofani 28 minutda bosib o‘tdi. Tezligi toshbaqanikidan 7 barobar ko‘p bo‘lgan quyon 4 marta uzun masofani qancha minutda bosib o‘tadi?