Xato misol

Xato misol

 

Albatta bu misol noto’g’ri. Xatoni tog’irlash uchun birgina tayoqchani o’rnini o’zgartirish kerak.