Soatli boshqotirma

Sog’otli boshqotirma

 

Soat sifrblatini ikki to’g’ri chiziq bilan shunday ajratingki, har bir seksiyada bir xil sonlar yeg’indisi hosil bo’lsin.