Uchburchakli boshqotirma

Uchburchakli boshqotirma

 

4 ta bo’lakni shunday olingki, natijada 5 ta uchburchak qolsin.