Taroz bilan bog‘liq masala

Taroz bilan bog‘liq masala

 

Agar odam kursidan 10rg li tosh bilan sakrasa, yerga tushgan vaqtida tarozning ko‘rsatkichi qanchani ko‘rsatadi.