Ikki xonali sonlarni ko‘paytirishning oson yo‘li

 

Yaponyada o‘quvchilarga ikki xonali sonlarni ko‘paytirishning oson usullari o‘rgatiladi.

Masalan, ikkita sonni olamiz:12 va 23. Bu sonlarni ikkiga ajratamiz.

12—1 va 2

23—2 va 3

Endi mana bunday chiziq chizamiz.

Kesishgan chiziqlarni mana bu usulda hisoblaymiz.

Shunday qilib, 12x23=276

Endi siz ham ikki xonali son yozib hisoblab ko‘ring-chi?