Matematik fokus

Ikki xonali sonni topamiz

Ikki xonali sonni topamiz

Xohlagan kishingizga 2 xonali son o‘ylashini ayting.

Endi esa, o‘ylangan sonnig o‘nlik qismini 2 ga ko‘paytirsin.

Chiqqan songa 5 ni qo‘shib, 5 ga ko‘paytiring.

Hosil bo‘lgan yeg‘indiga10 ni qo‘shing.

Va avval o‘ylagan ikki xonali sonning birlik qismini qo‘shing. Chiqqan sondan 35 ni ayiring. Qarabsizki avval o‘ylangan son hosil bo‘ladi.