Sonlar ishtirokidagi fokus

Sonlar ishtirokidagi fokus

 

Qog‘ozga 666 sonini yozing. Endi esa, qo‘shuv amalini qo‘llamagan holda 333 martaga oshiring.