Uy

Uy

 

Ikkita sanoq cho‘pni olib shunday qo‘yingki, uychamiz boshqa tarafga qarab tursin.