Tarozi

Tarozi

 

Qarshingizda o’n dona sanoq cho’plaridan yasalgan tarozi berilgan. Uning bir pallasi ikkinchisidan yuqorida. Demak, tarozning ikkala pallasi bir xil emas. Siz  besh dona sanoq cho‘pning joyini shungday o‘zgartiringki, tarozi pallasi bir xil bo‘lsin.