Qanday qilib uyni to‘rtburchak shaklida qilish mumkin?

sanoq, cho‘plari, boshqotirma

 

Rasmdagi uy 11 ta sanoq cho‘pdan yasalgan. 4 dona sanoq cho‘pni olib, shunday joylashtiringki, 15 ta to‘rtburchak hosil bo‘lsin