Nayza uchiga o‘rnatilgan bayroqcha

Nayza uchiga o‘rnatilgan bayroqcha

 

Qarshingizdagi sanoq cho‘plardan yasalgan nayza uchiga o‘rnatilgan bayroqcha shakli, uyga aylanishi uchun cho‘plarning to‘rt donasini joyini almashtiring.