Qanday qilib boltani uchburchakka aylantirish mumkin?

axlat

Sanoq cho‘plari ishtirokidagi topshiriq. To‘rt dona sanoq cho‘pini joyini o‘zgartirib, uch dona uchburchak shaklini yasang.