Chiroq

Chiroq

Sanoq cho‘plari va gugurt cho‘p ishtirokidagi topshiriq. Bu chiroq o‘n ikkita sanoq cho‘plaridan yasalgan. U besh dona bir xil uchburchakka aylanishi uchun uch dona sanoq cho‘pning joyini o‘zgartirish kerak.