Kalit

sanoq, cho‘plar, boshqotirma

Ushbu kalit o‘n dona sanoq cho‘plaridan yasalgan. Siz to‘rt dona sanoq cho‘plarining joyini shunday o‘zgartiringki, uch dona to‘rtburchak hosil bo‘lsin.