Tomonlari teng to‘rtburchaklar

 

Qarshingizda 15 dona sanoq cho‘plari ishtirokida mana bunday shakl yasalgan. Siz esa 2 dona sanoq cho‘pni joyini shunday o‘zgartiringki, natijada 5 dona tomonlari teng to‘rtburchak hosil bo‘lsin.