Matematika 6matematika dog

Bu aqlni charxlash o‘yinida sonlarni shunday joylashtirish lozim-ki, bir marta yozilgan sonlar qayta takrorlanmasdan 34, 69, 66 va 30 sonlari hosil bo‘lsin.