Oqqushlarning dastlabki soni nechta?

Oqqushlar

Ko‘lda oqqushlar suzib yuribdi. Oqqushlar 100 ta bo‘lishi uchun ular qancha bo‘lsa shuncha, keyin shunchaning yarmicha, so‘ng yarmisining yarmicha va nihoyat yana bir oqqush qo‘shilishi lozim. Oqqushlarning dastlabki soni nechta?