Hayvonlar nechta?

K‘om-ko‘k archa ostida ko‘rdik belanchak,
Belanchakda uchmoqqa hayvonlar lak-lak.
To‘planishib navbatda turishar bir-bir,
Sakkiz malla tulki-yu, bechta bo‘richa.
Yetti ayiq bolasi, bir juft quyoncha,
Aytinglar-chi bolalar, hammasi nechta?