Dumaloq jumboq

 Dumaloq jumboq

Bo‘sh doirachalarga 1 dan 7 gacha bo‘lgan sonlarni shunday joylashtiring-ki, har qaysi tizimdagi sonlarning yig‘indisi 12 ga teng bo‘lsin