Masxarabozlar yoki akrobatlar?

 

masxarabozSirkdagi sirk akrobatlaridan har yettinchisi – masxaraboz, masxarabozlarning ichida har to‘qqizinchisi – sirk akrobati.

Sirkda masxarabozlar ko‘pmi yoki akrobatlarmi?