Qanday qilib boltani uchburchakka aylantirish mumkin?

axlat

Nayza uchiga o‘rnatilgan bayroqcha

Nayza uchiga o‘rnatilgan bayroqcha

Qanday qilib uyni to‘rtburchak shaklida qilish mumkin?

sanoq, cho‘plari, boshqotirma