Ikki xonali sonlarni ko‘paytirishning oson yo‘li

 

Yaponyada o‘quvchilarga ikki xonali sonlarni ko‘paytirishning oson usullari o‘rgatiladi.

Masalan, ikkita sonni olamiz:12 va 23. Bu sonlarni ikkiga ajratamiz.

12—1 va 2

23—2 va 3

Endi mana bunday chiziq chizamiz.

Paypoq boshqotirmasi

Paypoq boshqotirmasi

Taroz bilan bog‘liq masala

Taroz bilan bog‘liq masala

Qog‘oz bilan bog‘liq masala

Qog‘oz bilan bog‘liq masala

Uchburchakli boshqotirma

Uchburchakli boshqotirma

Soatli boshqotirma

Sog’otli boshqotirma