Matematik fokus

Matematik fokus

Shpargalka

 

Shpargalka

Ikki xonali sonlarni ko‘paytirishning oson yo‘li

 

Yaponyada o‘quvchilarga ikki xonali sonlarni ko‘paytirishning oson usullari o‘rgatiladi.

Masalan, ikkita sonni olamiz:12 va 23. Bu sonlarni ikkiga ajratamiz.

12—1 va 2

23—2 va 3

Endi mana bunday chiziq chizamiz.

Paypoq boshqotirmasi

Paypoq boshqotirmasi

Taroz bilan bog‘liq masala

Taroz bilan bog‘liq masala

Qog‘oz bilan bog‘liq masala

Qog‘oz bilan bog‘liq masala

Uchburchakli boshqotirma

Uchburchakli boshqotirma