Matematika №2

Matematika №1

Rasmlardagi 7 farqni toping

 

Rasmlardagi 7 farqni toping

Rasmlardagi 7 farqni toping

 

Rasmlardagi 7 farqni toping

Rasmlardagi 7 farqni toping

 

Rasmlardagi 7 farqni toping

Rasmlardagi 7 farqni toping

 

Rasmlardagi 7 farqni toping

Rasmlardagi 7 farqni toping

 

Rasmlardagi 7 farqni toping