O'rdak chizishni o‘rganamiz

O'rdak chizishni o‘rganamiz

Tulki chizishni o‘rganamiz

Tulki chizishni o‘rganamiz

Olmaxon chizishni o‘rganamiz

Olmaxon chizishni o‘rganamiz

Mushuk chizishni o‘rganamiz

Mushuk chizishni o‘rganamiz

Poni chizishni o‘rganamiz

Poni chizishni o‘rganamiz

Kiyik rasmini chizishni o‘rganamiz

Kiyik rasmini chizishni o‘rganamiz

Qorbobo rasmini chizishni o‘rganamiz

Qorbobo rasmini chizishni o‘rganamiz