Yangi yil archasini chizishni o‘rganamiz

Yangi yil archasini chizishni o‘rganamiz

Qor parchasining rasmini chizishni o‘rganamiz

Qor parchasining rasmini chizishni o‘rganamiz

Cho'chqacha chizishni o‘rganamiz

Cho'chqacha chizishni o‘rganamiz

Poni chizishni o‘rganamiz

Poni chizishni o‘rganamiz

Poni chizishni o‘rganamiz

Poni chizishni o‘rganamiz

Tipratikan

Tipratikan, chizamiz, o'rganamiz

Tanka chizishni o‘rganamiz

Tanka chizishni o‘rganamiz