O‘zing yasa. "Аyiqcha"

O‘zing yasa. Аyiqcha

O‘zing yasa. "Yenot"

O‘zing yasa. Yenot

O‘zing yasa. "Quyon"

 O‘zing yasa Quyon

O‘zing yasa. "Sichqon"

O‘zing yasa. Sichqon

O‘zing yasa. "Birqozon"

Birqozon

O‘zing yasa. "Mushuk"

O‘zing yasa. Mushuk

O‘zing yasa. "It"

O‘zing yasa It