O‘zing yasa. "Mushuk"

O‘zing yasa. Mushuk

O‘zing yasa. "It"

O‘zing yasa It

O‘zing yasa. "Krot"

O‘zing yasa. Krot

O‘zing yasa. "Tuyaqush"

O‘zing yasa. Tuyaqush

O‘zing yasa. "Qo'y"

O‘zing yasa.

O‘zing yasa. "Qaldirg'och"

O‘zing yasa. Qaldirg'och

O‘zing yasa. "Tulki"

O‘zing yasa. Tulki