O‘zing yasa. "Baliqchi qush"

Baliqchi qush

O‘zing yasa. "Kaltakesak"

O‘zing yasa. Kaltakesak

O‘zing yasa. "Tovuq"

O‘zing yasa. Tovuq

O‘zing yasa. "It"

O‘zing yasa. It

O‘zing yasa. "Tuya"

O‘zing yasa Tuya

O‘zing yasa. "Boyo'g'li"

O‘zing yasa Boyo'g'li

O‘zing yasa. "Qo'yon"

O‘zing yasa Jirafa