Jurnaldagi kod raqamini kiring

Audio ertaklar uz

O‘zing yasa. "Panda"

O‘zing yasa Panda

O‘zing yasa. "Qo'yon"

O‘zing yasa Jirafa

O‘zing yasa. "Maymun"

O‘zing yasa Maymun

O‘zing yasa. "Jirafa"

O‘zing yasa Jirafa

O‘zing yasa. "Olmaxon"

O‘zing yasa Olmaxon