O‘zing yasa. "Joylashtirsangiz"

O‘zing yasa Joylashtirsangiz

O‘zing yasa. "Chumchuq"

O‘zing yasa Chumchuq

O‘zing yasa. "Cho‘chqa"

O‘zing yasa Cho‘chqa

O‘zing yasa. "Qarg‘a"

O‘zing yasa Qarg‘a

O‘zing yasa. "O‘rdak"

O‘zing yasa O‘rdak