Oltin kuz barglaridan yaratilgan san'at asarlari

Лось, олень

птица

Ишак

корова

цыплята

белка

слон