Bug‘u bolasi

O‘zing yasa. "Mushukcha"

O‘zing yasa. "Kemacha"