Gapiruvchi daraxt

Bir yo‘lovchi kattakon daraxtning tagida dam olmoqchi bo‘libdi. U yotibdi-yu, ko‘zi uyquga ketibdi. Bir vaqt o‘rnidan turib ketmoqchi bo‘lganda hamyoni yo‘qolganini payqab qolibdi.
Shu yaqin o‘rtada bir qishloq bor ekan. Yo‘lovchi nima qilarini bilmay, qattiq qayg‘urib, yerga yotib dodlay boshlabdi. Uning dod-voyini eshitib odamlar to‘planishibdi va:

Begemot va Qunduzvoy

Kichkina bеgemot shirinliklarni juda yaxshi ko‘rardi. Qo‘yib bеrsa, bir kosa murabboni paqqos tushirishi mumkin edi. Oyisi unga shirinlikni ko‘p yеyish mumkin emasligini uqtirsa-da, u bunga quloq solmasdi.
Bir kuni uning onasi uzoq yaylovga borib kеlish kеrak bo‘ldi. Bеgemotchani qo‘shnisi – qunduzvoylarning uyida qoldirdi.

Mushuk va sichqon

Rivoyatlarga qaraganda, qadim zamonlarda mushuk bilan sichqon qalin do‘st ekanlar. Ular hеch narsadan tashvish qilmay, bir orolda yasharkanlar. U еrda qushlar juda ko‘p bo‘lib, mushuk ularni yеr ekan, sichqon esa yong‘oq va boshqa daraxt mеvalarini yеb tirikchilik qilarkan. Kunlarning birida sichqon mushukka:

Podsho bilan to‘ti

Qadim zamonda bir podsho bo‘lib, uning yaxshi ko‘rgan bir to‘tisi bor ekan. Podsho va to‘ti bir-birini ko‘rmasa turolmas ekan. To‘ti doimo podshoga mehribonlik ko‘rsatib, unga shirin so‘zlarni aytar, uni xursand qilar ekan.

Uch o‘g‘il

Bor ekan, yo‘q ekan, qadim zamonda bir dehqon bo‘lgan ekan. Uning uch o‘g‘li bo‘lib, tirikchiligi o‘rtamiyona ekan. Bir kuni dehqon uzoq safarga chiqmoqchi bo‘libdi. Yo‘lga chiqish oldidan o‘g‘illarini yoniga chaqirib shunday debdi:
-Men uzoq yurtlarga ketyapman. Har biringizga bir juft tovuq, o‘rdak va g‘oz berib ketaman. Men kelgunimcha ularning tuxumini sotinglar, lekin pulini sarflamay, yig‘ib qo‘yinglar. Keyin o‘zlaringga kerak bo‘ladi.

Cho‘pon yigitcha

Bor ekanda yo‘q ekan, bir cho‘pon yigitcha bor ekan. Uning har qanday savollarga bergan javoblari bilan butun mamlakatda dong‘i ketgan ekan. Bu haqda o‘sha mamlakatning podshosi ham eshitibdi va bu gaplarga ishonmay, yigitchani o‘zining huzuriga keltirishni buyuribdi va unga shunday debdi:

-Agar sen mening uchta savolimga javob bera olsang, men seni o‘zimga o‘g‘il qilib olaman va sen mening saroyimda yashaysan.

-Bu qanday uch savol ekan?