Jurnaldagi kod raqamini kiring

Audio ertaklar uz

Starting new school year

Starting new school year
I've got my brand new pens
And a pencil case,
I've cleaned my teeth
And I've washed my face.

Salom maktab

P. Mo‘min she’ri
Sh.Yormatov musiqasi

Salom maktab
Bog‘cha bilan xayrlashdik,
O‘sib qoldik, chayrlashdik.
Bog‘chadagi o‘g‘il qizlar,
O‘quvchimiz endi bizlar.

Abracadabra!

Abracadabra!
I make two circles, then one more
Touch my nose and then the floor
Here’s the first spell we will try,
Abracadabra! You will fly!

Bobojonim ordenlari

T.To‘la she’ri,
B.Umidjonov musiqasi

Bobojonim ordenlari
Ordeningiz taqing bobojon,
Siz yurganda yaraqlab ketsin.
Bahodirlik yillaringizdan,
Bolalarga hikoya etsin.

Spring is here song

Spring is here song
Spring is here.
Spring is here.
How do you think I know?
I just saw a bluebird.
That is how I know.