Jurnaldagi kod raqamini kiring

Audio ertaklar uz

O'zbekiston bayrog'i

Iqbol Mirzo she’ri
M.Nurmatov musiqasi

O'zbekiston bayrog'iQalbimiz to‘la surur,
To‘tiyo yurt tuprog‘i,
Hilpirab turar mag‘rur,
O‘zbekiston bayrog‘i.

The sun comes up lyrics

The sun comes up lyrics
The Sun comes
Up Up Up
Up Up Up
Up Up Up
Up Up Up

London bridge

 

london bridgeLondon Bridge is falling down,
Falling down, falling down.
London Bridge is falling down,
My fair lady.

Sog'lom avlod qo'shig'i

Shermat Yormatov musiqasi
Safar Barnoyev she’ri

Sog'lom avlod qo'shig'iQuyosh bo‘lsin, oy bo‘lsin,
O‘zbekiston boy bo‘lsin.
Menga atlas, ukamga
Gijinglagan toy bo‘lsin.

Жили у бабуси

(Украинская народная мелодия)

Слова М. Колоковой
Обработка Н. Метловой

qo'shiq

 

Жили у бабуси
Два весёлых гуся:
Один серый, другой белый-
Два весёлых гуся.

 

Мыли гуси лапки
В луже у канавки,
Один серый, другой белый-
Спрятались в канавке.