Yangi yil sovg‘asi

Orif  To‘xtash

 

Hamma tomon oppoq qor,

Yer oq ko‘rpa ostida –

Mizg‘ib yotar intiq, zor

Bahoroyning vasliga.

 

Borliqni xo‘p allalab,

Ko‘kdan o‘ynab qor tushar.

Qiyqirishib bolalar –

Bunda chana tortishar.

Bo‘rining dеgani

Orif  To‘xtash

Bo‘rining dеgani

 

– Yurardim Bo‘riman dеb,

O‘rmonning zo‘riman, dеb.

Bugun esa ochman, hoy,

Madorim yo‘q butunlay.

 

Do‘st-u yor boqar zimdan,

Madad so‘rayman kimdan?

Xiralashgan ko‘zlarim,

Og‘riydi oyoqlarim.

Tulkining dеgani

Orif To‘xtash

Tulkining dеgani

 

– Salom, bu – mеn, tulkiman,

Sizga ayon kimligim.

Tan olaman, bor biroz

Ayyorligim, shumligim.

 

Yurmagayman lallayib,

Iz qilmayman qishloqni.

Hatto qarg‘a og‘zidan

Ob qochganman pishloqni.

Raqamlar tillashganda

Raqamlar tillashganda

 

Uchta zarur savolga

Bayon qildim javobim.

Burro-burro gapirdim,

Oxir, bo‘lmadi tobim.

Javob biroz mo‘rt bo‘ldi,

Ammo menga … bo‘ldi

Bolalik baxti

Orif To‘xtash

Bolalik baxti

 

Ko‘rkam Vatan qo‘ynida,

Ochildi gul-lolalar.

Madh etamiz shodlikni,

Biz baxtiyor bolalar.

 

Osmonimiz musaffo,

Tiniq otar tongimiz.

Kelajakka nur sochar –

Yolqin misol ongimiz.