Shirin tush

Anvar Obidjon

 

Chakalakda Sichqon

Bo‘lib qoldi sulton.

To‘ng‘iz unga vazir,

Lashkarboshi – Qoplon.

 

Yasovuli – Bo‘ri,

Tulki xola – cho‘ri.

Mushuk esa tomda

Tozalardi mo‘ri.