Niqob

Anvar Obidjon

 

-Tumshuqlarinigdan akang,

Qalaysan, Laylak?

Tikib bergin menga ham

Bitta oq ko‘ylak.

 -Kaptar bo‘lging kepti-da,

Mug‘ombir Qarg‘a?

Tanib olar gapingdan

Baribir hamma.