Xo‘rozning salomi

Zulfiya Mo‘minova

Xo‘rozning salomiO‘g‘ri-o‘g‘ri deyavermanglar,
Ros tdan o‘g‘ri bo‘ladi.
Bu ketishda o‘g‘ri tulki 
Qachon to‘g‘ri bo‘ladi?.
Gar ko‘rsanglarTulkijonga
Bir iliq kalom denglar.
Yurgan bo‘lsa u obketgan 
Tovuqlarga salom denglar.