Bo’ri tush ko’rsa

Po’lat Mo’min

 

Bo’ri qay bir kun

Chiqarmasdan un,

Boribdi ovga,

Kepti o’tovga.

 

So’lak oqizib,

Yotibdi pishib.

Charchab tolibdi,

Uxlab qolibdi.

 

Ko’rsa bo’ri tush,

Ko’ngil emish xush.

Yam-yashil o’tloq,

Talay qo’zichoq.

 

Bo’pti xushchaqchaq.

Uyg’onib, biroq

Cho’pon bobodan –

Yeganmish tayoq.

 

Bo’rilar shundan

Uxlamas tunda…