Oppoq qish-ey

Po‘lat Mo‘min

Oppoq qish-ey

 

Oppoq qish-ey, oppoq qish,

Eh, qorlari yumshoq qish.

Chana, konki o‘ynatgan,

Quvnoq qish-ey, quvnoq qish.

 

Dam olmoqda dalalar,

Keng vodiylar, daralar,

Fasl gashti atrofga

Qo‘shiq bo‘lib taralar.

 

Tarnovlarda sumalak,

Ko‘llar oyna—yaxmalak.

Ayting, ayting bo‘lmasin

Hech kim yo‘lda charxpalak.

 

Sovuq hazllasharmi,

Yuzlar jizillasharmi,

Goho-goho uchragan

Qo‘rqoqni izlasharmi?

 

Oppoq qor sut singari

Ona Yerga singadi.

Oftob kelib yaqinroq

Qishning qahrin yengadi.

 

Oppoq qish-ey, oppoq qish,

Tarqoq qish-ey, qo‘rqoq qish