Qor

Cho‘lpon

Qor

 

Har tomonda qor, qor, qor…

El bilan tushar, chiqar.

Bulutlar elab elak,

Separ oppoq kapalak,

To‘da-to‘da ucharlar,

Aylanishib qocharlar,

Yellarga yo‘l ocharlar.

 

Mana, har tomon oppoq,

Maydon, ko֥‘cha, tom, chorvoq.

Yerlar to‘ngan, ko‘k to‘ngan,

Havo charchab bo‘g‘ilgan.

Ko‘kragiga tushgan qor

O‘ziga joy axtarar,

Jimjit uylarni o‘rar…