Shirmoy non

Yusuf Shomansur

Shirmoy non

 

Oyim yopar shirmoy non,

Men ham qarab turmayman,

Gul solaman xamirga,

O‘t yoqaman tandirga.

 

Mehnat qilgach, albatta,

Sindirib katta-katta—

Yeyilganda shirmoy non,

Men ham qarab turmayman.