Qish boshlandi

Nurullo Oston

Qish boshlandi

 

Dov-daraxtlar mizg'igan,

Izg'irin уel izg'igan.

Ko'chalar yaraqlaydi.

Yulduzlar charaqlaydi.

Jamlab barcha kuchini,

Kelmoqda qish qo'shini.