Qish yaqin

Rauf Tolib

Qish yaqin

 

Quyonga dedi Ayiq:

— Buncha shoshasan, qiziq?

— Qish kelar qilich qayrab,

Qandoq o‘tiray qarab?

 

Qish g‘amini yeyapman.

—To‘xta, nima deyapsan?

Qish degani bir kecha…

— Unday emasdir hecham.

 

— Bir uxlab tursang, bahor!

— Bahorgacha ko‘p gap bor…

Qishli qirovli kunda

Ovqat so‘rayman kimdan?

 

— Qanaqa qish, ey ahmoq? —

Darg‘azab bo‘lar maymoq.

— Qishdan qo‘rqmaysiz, demak…

— Gap qaytarma tirmizak.